Yenilebilir katı ve sıvı yağlar

Standartlara uygun analiz

Yenilebilir sıvı ve katı yağlar en çok kullanılan mutfak malzemelerindendir. Nadiren işlenmemiş halde tüketilirler. Suda çözünememesi ve bozunmaya karşı hassas olmaları analizlerini özel yapmaktadır. Sıvı ve katı yağ analizindeki engin tecrübemizle, iyot değeri , su içeriği ya da oksidasyon stabilitesini kapsayan standart uyumlu çeşitli metotlar sunuyoruz.

> Daha fazla bilgi alın

İyi yağlar, kötü yağlar – Yağ parametrelerini ölçen titrasyon

Sıvı ve katı her yağın kendine has yağ asit profili mevcuttur, bu da yağın özü ve kalbi koruyan özellikleriyle ilgili çıkarımların yapılmasını sağlar. İyot,(AOAC), peroksit ve sabunlaşma değeri gibi “yağ parametreleri”, iki değerli ve ester bağlarına göre yağ asit profillerinin ölçümünde önemli parametrelerdir.

Serbest yağ asidi (FFA) içeriği, yağdaki hidrolitik bozunma reaksiyonlarını gösterir. Özellikle yaş gıdaların kızgın yağa batırıldığı bol kızgın yağda kızartma esnasında su, ester bağlarını kolayca ayırır ve lipaz enzimlerinin enzimatik etkisi altında FFA'ları serbest bırakır. Tüm bu yağ parametrelerini kesin bir biçimde belirlemek için titrasyon ideal metottur.

> Daha fazla bilgi alın

Sıvı ve katı yağlar için laboratuvar otomasyonu

Hidrolitik bozulmayı asit numarasını izleyerek değerlendirme

Baz ve asit sayıları sıvı ve katı yağ içeren ürünlerle birlikte sıvı ve katı yağları da sınıflandırmak için önemlidir. Sıvı ve katı yağların devam eden hidrolitik bozunması, trigliserit ester bağlarının suyla ayrılmasının bir sonucudur. Dolayısıyla, yağ asitleri serbest bırakılır ve aynı zamanda asit sayıları artar. 


Kompakt 855 Robotik TAN/TBN Analizörü suda çözülmeyen TAN titrasyonunu devralması için idealdir. Bir yandan zamandan kazanmanızı sağlayıp veri tekrarlanabilirliğini artırırken, diğer yandan da organik solventler ve agresif titrantlarla temas kurmanızı önler. Son fakat bir o kadar da önemli, sadece otomatikleştirilmiş bir sistem, elektrodun her seferinde aynı şekilde kullanıldığından emin olur, tek ölçümler arasında belli bir bakım işlemi gerekiyorsa, bu oldukça önemlidir. Bakım prosedürünüz ne olursa olsun, bu Robotik Analizör’e kolayca adapte edilebilir.

> 855 Robotic TAN/TBN Analyzer hakkında daha fazla bilgi alın

AOAC 984.20 ve ISO 8534’e göre su tayini

Sıvı ve katı yağlardaki su içeriği kalite ve raf ömrünü belirler. Suyun varlığı ester bağlarının ayrımını hızlandırır ve serbest yağ asitlerini açığa çıkarır.

Saf katı ve sıvı yağlarda bulunan küçük miktarlardaki su genellikle %1’in altındadır ve AOAC 954.20 ve ISO 8534’e göre kulometrik Karl Fischer titrasyonuyla kolayca tayin edilebilir. Daha yüksek su içerikleri olan tereyağı ve margarinler için volumetrik Karl Fischer metodu kullanılır.

Karşıdan Yüklemeler

Oksidasyon stabilitesi - Kanıtlanmış bir metot

Oksidasyon stabilitesi, katı ve sıvı yağların, yağ içeren gıdaların oksidasyona oksidasyona karşı dayanıklılığını belirlemektedir. Hidrolitik ransidite serbest yağ asitlerini açığa çıkarırken, oksidatif ransidite daha kısa yağ asitleri, aldehitler ya da ketonlar zincirini oluşturur. Bu parametre gıda endüstrisinde, sıvı ve katı yağ üretiminde veya üretim tesislerine gelen madde kabulünde, kalite kontrolün standart bir parametresidir. Ölçüm cihazı Rancimat bu alanda o kadar popülerdir ki kullanılan düzenleyici test metodu “Rancimat metodu” olarak adlandırılmaktadır.

> Rancimat hakkında daha fazla bilgi alın

… sıvı ve katı yağlar için

Sıvı ve katı yağlar belirli bir süre hava ve ışığa maruz kalırsa, oksidasyon ve hidroliz reaksiyonlarına uğrarlar. Daha sonra, katı ve sıvı yağlarda hoş olmayan tat ve koku oluşarak bozulmaya (ransit) sebep olur. Oksidasyon stabilitesi katı veya sıvı yağın ne kadar çabuk bozulacağını tahmin etmeyi kolaylaştırır. 892 Professional Rancimat ile yağlara ilave edilen antioksidanların etkililiğini tespit etmek de mümkündür.

… çabuk makarna ve hazır erişteler için

892 Professional Rancimat’ın uygulama örneği örneklerinden biri de çabuk makarnalarda hazır erişteler oksidasyon stabilitesi tayinidir. Çabuk makarnalar ve hazır erişteler üretim sürecinde tüketicinin hazırlama işlemini hızlandırması için bol yağda kızartılır. Bu aşama sebebiyle, bu ürünlerin yağ oranı yüksektir (%22’ye kadar) ve zamanla bozulmaya yatkındır.

… baklagiller ve fıstıklar için

İşlem görmemiş, taze fıstığın mikroyapısı hızlı oksidatif bozulmayı önlemektedir. Bu mikroyapı, fıstık işlemden geçirildiğinde bozulmaktadır. Sonuç olarak yağ oksidasyonu hızlanır ve raf ömrü kısalır. Fıstıkların oksidasyon stabilitesi belirlenmeden önce yağ içeren faz fıstıktan petrol eteri ile ayrıştırılmalıdır. Ayrılan yağ 892 Professional Rancimat ile analiz edilir.

… Krakerler veya fırınlanmış gıdalar

Rancimat metodu, mısır gevrekleri, krakerler, bisküviler ve diğer fırınlanmış gıdalardaki mevcut yağın oksidasyon stabilitesini belirlemek için kullanılan basit bir yöntemdir.

Karşıdan Yüklemeler

IC ile mayonezde anyon

Mayonez sıvı çözelti halinde en önemli sıvı yağlardan biri olarak düşünülebilir. Inline Diyaliz yönteminden sonra, klorür, nitrat, fosfat, sülfat ve asetat iyonları iyon kromatografi kullanılarak tayin edilebilir.

Karşıdan Yüklemeler

Mayonezde tuz ve sirke

Su ve sirke içeriği mayonez üretimindeki en önemli iki değişkendir. İki malzeme de sadece raf ömrünü değil, aynı zamanda ürünün lezzeti ve kıvamını da etkiler.

Diğer yandan, sirke yoğunluğu asit baz titrasyonu (buzlu asetik asit olarak) ile tayin edilebilir, tuz içeriği gümüş nitratlı titrasyonla tayin edilir. Numune alma ve hazırlama sürecini içeren iki aplikasyon da kolayca Metrohm Proses Analizleri’nin online analizörleriyle otomatikleştirilebilir.

> Process Analytics online analizörler hakkında daha fazla bilgi alın

Karşıdan Yüklemeler