Aktif ilaç içerikleri (API'ler)

Uluslararası farmakopelerle uyumlu

Metrohm, çok sayıdaki API monografları için, farmakope uyumlu analiz cihazları ile pH ve iletkenlik ölçümü, titrasyon, iyon kromatografi, voltammetri, spektroskopi yöntemlerini içeren bir dizi aplikasyon sunmaktadır.

Tek başına titrasyon, ABD Farmakopesine (USP) ait 1000 adet API monografından daha fazlasını kapsamaktadır.

> Daha fazla bilgi alın

Titrasyon – birçok uygulama seçeneğine sahip kolay metot

Sadeliği ve doğruluğu sebebiyle, titrasyon metotları monograflarda yer alan içerik tayinlerinin büyük bir kısmında kullanılmaktadır.

Metrohm, ABD Farmakopesi (USP<541>) ve Avrupa Farmakopesi’ne bağlı kalarak Metrosensörler ile birlikte yüzlerce titrasyon metodu geliştirmiştir.

Bu metotlar, sulu ve susuz asit-baz titrasyonlarının yanı sıra redoks, yüzey aktif madde ve fotometrik titrasyonları da içermektedir.

> API'ler için farklı titrasyon türleri

Fotometrik titrasyonla kondroitin sülfat, bizmut nitrat ve çinko sülfat

Renk belirteçlerini kullanan titrasyonlar farmakopelerde yaygın olarak kullanılmaktadır. Manuel yapılan titrasyonlarda, sonuçlar gerçekten kişiden kişiye göre değişir. Optrode kullanılarak yapılan fotometrik titrasyonlarda, dönüm noktasının öznel tespitinin, insan gözünden tamamen bağımsız olan objektif bir süreçle belirlenmesini mümkün kılmaktadır.

Bunun en büyük getirisi, kimyanın değişmemesi- yani standart operasyon prosedürünün adapte edilmesinin çoğunlukla gerekmemesidir.

API’lerin analizi için fotometrik titrasyon öneren farmakopede çok sayıda aplikasyon bulunmaktadır.

Farmakope uyumlu örneklerden birkaçını saymak gerekirse, eklem iltihabı tedavisi için kondroitin sülfat, mide rahatsızlıkları tedavisi için bizmut nitrat ve bağışıklık düzenleyici olarak çinko sülfat analizlerini kapsar.

İlgili ürünler

Photometric titrations with the Optrode

Optrode, 470’den 660 nm’ye kadar sekiz farklı dalgaboyu sunar, bu yüzden de renk belirteçlerinin geniş bir spektrumunu kapsamaktadır.

> Daha fazla bilgi alın

Karşıdan Yüklemeler

Antibiyotiklerin çok bileşenli analizi

İyon kromatografi: Tek metot – Çok sayıda API

Haplarda bulunan aktif ilaç içerikleri, iyon kromatografi ile Amerikan Farmakopesi ve Avrupa Farmakope’sine uygun olarak hassas bir şekilde tayin edilebilir. Önemli örneklerden birkaçını saymak gerekirse, gentamisin, neomisin ve sefadroksil antibiyotikleri bunlardan bazılarıdır.

> IC ile analiz edilebilen API'lerin listesi

Yapısal olarak benzer antibiyotiklerin ayrımı

En çok bilinen API’lerden birisi de gentamisindir. Bu bakterisit antibiyotik, Dünya Sağlık Örgütü’nün Temel İlaçlar Listesi’ne dâhil edilmiştir. Aminoglikosit grubu sayesinde, ribozomlara bağlanarak protein biyosentezini engeller, bu yüzden mRNA’dan DNA’ya çevrimde hatalara sebep olur.

Palslı amperometrik dedektör ile antibiyotik gentamisinin IC ile tayini

Gentamisin, C1, gentamisin C1a ve gentamisin C2, C2a, C2b gibi birbiriyle bağlantılı birkaç bileşenden oluşur.
Yapısal benzerliğe rağmen, IC farklı gentamisin bileşenlerini başarılı bir biçimde ayırabilmektedir.

Karşıdan Yüklemeler

Yakın kızılötesi spektroskopisi ile API analizi

NIRS – Hızlı, tahribatsız ve müdahalesiz

NIRS, pek çok ıslak-kimya analiz metoduna göre daha fazla avantaj sunmaktadır. Değişik yelpazedeki parametreler, hızlı, müdahalesiz ve tahribatsız tek bir analizle eş zamanlı olarak tayin edilebilmektedir. Çok değişkenli kemometrik kalibrasyon modelleri ile spektral verilerden API derişimi elde edilebilmektedir.

Tabletlerde API içeriğinin kantitatif tayini kalibrasyon modeli için klorfeniramin maleat (CPM) örneği

NIR analizi bir tayinin hedef değeri ile spektrumda ölçülen veri arasında bir bağlantı kurar - bu durumda ise, CPM içeriği ile- spektrumda ölçülen veri arasında bir bağlantı kurar.

NIRS ile hızlı ve basit dayanıklılık testi

Sürekli API salınımı yapan yavaş salınımlı formülasyonların pek çok tedavi edici etkisi bulunmaktadır, ancak bunlar zaman alıcı kalite kontrol analizleri gerektirmektedir.

NIRS zahmetli çözdürme analizlerine hızlı ve basit bir alternatif sunmaktadır: NIRS ve uygun kalibrasyon modellerini kullanarak, API’lerin yavaş salınımlı tabletlerden salınımı dakikalar içinde doğru bir şekilde tahmin edilebilir.

Karşıdan Yüklemeler

Voltammetri ile azatiyoprin, sefamandol, diklofenamid ve prokarbazin

884 Professional VA, semiautomated, for single determinations

Elektrokimyasal olarak aktif azatioprin, sefamandol, diklofenamid ve prokarbazin gibi farmasötik içerikler, USP <801> doğrultusunda polarografi yöntemiyle doğrudan tayin edilebilmektedir.

> Voltammetri hakkında daha fazla bilgi alın