İlaç üretim prosesi

Proses takibi için ıslak kimyasal ve spektroskopik metotlar

Güçlü süreç-içi analizler

Güvenilir analiz sonuçları, son çıkan iyon analizleri ve spektroskopi metotları ile süreç içinde doğrudan belirlenir: pH değeri, iletkenlik, redoks potansiyelinin yanı sıra titrasyon (Karl Fischer), fotometri, iyon-seçici elektrod ölçümleri, iyon kromatografi, voltammetri, yakın-kızılötesi (NIR) ve Raman spektroskopisi.

40 yılı aşkın tecrübemizle online, inline ve atline analizlerde uzmanlaşmış durumdayız. İlaç sektörüne özel, kapsamlı proses analizörleri ve numune hazırlama sistemleri ile geniş yelpazedeki uygulamalar sizleri bekliyor.
> Daha fazla bilgi alın

Gerçek zamanlı yaklaşım: NIRS

PAT ve QbD – NIRS ile en iyi metotların peşinde

FDA’nın belirttiği hedef, yeni ilaçların geliştirilmesinde harcanan zamanı azaltırken, bu süreçte kaliteyi önemli ölçüde artırmaktır. Bu gereksinim yalnızca, gelen ham maddelerden başlayarak son kontrole kadar bütün süreci izleyen analitik tekniklerle karşılanabilir. Bunu elde etmek için, üretim prosesini canlı olarak izleyen kusursuz PAT sensörleri gereklidir. NIRS tüm bunları mümkün kılan bir tekniktir. Bir inline sensör gerçek zamanlı ürün kalitesini izler. Bu da, standart dışı ürünlerin önüne geçer ve toplam maliyeti düşürür.

Karşıdan Yüklemeler

Proses takibi: Granülasyon ve kurutma

Toz ilaçlarda zamanla su içeriğinin azaltılması

İlaç sanayiinde önemli üretim proseslerinden biri de, ilaç tozlarını haplara preslemeyi mümkün kılan ve hap üretiminden önce gelen granülasyon ve kurulama süreçleridir. NIRS, preslemenin optimal noktaya ulaştığı tepkime sonlanım noktasını tespit etmek için tercih edilen metottur. Kurutucu ya da granülatör içerisindeki problar prosesi gerçek zamanlı olarak izlemeyi mümkün kılmaktadır. Bu da proses süresini azaltarak, sistemin granülasyon ve kurutma kapasitesini arttırmaktadır. Bununla birlikte, referans noktasından sapmayı en aza indirmektedir. Su içeriği tayini için kalibrasyon modeli, Karl Fischer titrasyonunu referans metot olarak kullanmaktadır.

Karşıdan Yüklemeler

Webinar: NIRS

Ham madde tanımlamadan proses takibine kadar bütün işlemleriniz için PAT aracı

FDA’nın PAT ve QbD girişimlerinin uygulanması kritik proses parametrelerinin takibi ve kontrolünü içermektedir. NIRS en gelecek vadeden PAT araçlarından biridir. Bu webinar, ham madde ve proses kontrol testleri ile birlikte nihai ürünlerin incelemesi için NIR’in nasıl uygulanacağını göstermektedir.

> Webinar sayfasına gitmek için tıklayın

Daha fazla ürün ve uygulama

NIRS Analyzer PRO

NIRS Analyzer PRO, granüllerin, tozların, sıvıların, bulamaçların veya yanardöner maddelerin tahribatsız, doğrudan analizi için tercih edilen bir sistemdir.
Bu cihaz, farmasötik, kimyasal ve petrokimyasal ürünlerdeki çeşitli maddeleri analiz etmek için kullanılabilir. Bu analizör özel arayüzlerle geldiğinden, hem temassız hem de temas analizleri mümkündür.

Daha fazla bilgi alın ...

NIRS XDS Process Analyzer

NIRS XDS Proses Analizörü’nü keşfedin. Bu online spektroskopi sistemi, 9 ölçüm kanalına kadar üretim sürecini gerçek zamanlı izlemeyi mümkün kılmaktadır. 800’den 2200 nm’ye kadar tarama aralığı ile bu analizör geniş yelpazedeki uygulamalar için uygundur. NIRS XDS Proses Analizörü, standart dışı ürünlerden kaçınmak ve FDA’nın PAT girişimlerini uygulamak için kusursuz bir araçtır.

Daha fazla bilgi alın …

Process Analytics Uygulamaları

Proses analizleri kontrolünde sahip olduğumuz 40 yılı aşkın tecrübemizi bir el kitapçığına aktardık. Bu sayı; kimya, petrokimya, yarı iletken, enerji, ilaç, otomotiv, uzay vb. gibi farklı endüstrilerden müşterilerimize sattığımız bütün uygulamaları içermektedir.

Uygulamalar el kitabını indirmek için tıklayın