Yağlayıcılar

Standartlarla uyumlu yağlayıcı analizi

Endüstriyel yağlayıcılar oldukça önemli birçok özelliğe sahiptir. Diğerlerine kıyasla, bunlar sürtünmeyi azaltır, sıcaklığı aktarır, elektriği iletir, yıpranmalara karşı korur ve korozyonu önler. Yağlayıcı güvenilirliği standartlarla uyumlu hızlı, kesin ve doğru analizlere dayanmaktadır.> Daha fazla bilgi alın

Yağlayıcılarda hidroksil değeri

Hidroksil sayısı (HN), 1 g numunedeki hidroksil gruplarına karşılık gelecek KOH mg miktarını belirtir. Ayrışma süreçlerini izlemek için doğrudan ve kesin bir parametredir. Ester bazlı yağlayıcılarda HN, esterleşme derecesini gösterir.

ASTM E-1899 ve DIN EN ISO 4629-2’ye göre hidroksil sayısının tam otomatik tayini için sizlere bir titrasyon sistemi sunuyoruz. Metot reflux altında herhangi bir kaynatma ya da diğer numune hazırlama işlemlerini gerektirmez. Her gün çok sayıda numune analiz etmesi gereken laboratuvarlar için bu metot oldukça faydalıdır.

Karşıdan Yüklemeler

Su tayini

Yağlayıcılardaki katkı maddeleri, KF reakftifleri ile tepkimeye girebilir ve dolayısıyla sonuçları yanıltabilir. KF kurutma fırınında, kuru taşıyıcı gaz akışı, numunedeki suyu titrasyon hücresine aktarır. Numunenin kendisi KF reaktifi ile temasa girmediğinden, yan reaksiyonlar ve matriks etkilerinden arındırılmış olur. Doğru ısıtma sıcaklığı, numunenin bozunma sıcaklığının altında bulunur ve ön testlerde saptanır.

Karşıdan Yüklemeler

Oksidasyon stabilitesi

Biyobozunur yağlayıcılar da doğal yağlar ve petrolden üretilebilir. Ham madde gibi, bu ürünler de oksitlenmeye yatkındır.

Karşıdan Yüklemeler

NIRS

Yağlayıcı yağlarda, yakın kızılötesi spektroskopisi (NIRS) aromatikler, nitrojen ve petrol ürünleri ile polisiklik aromatik hidrokarbon (PAH) içeriklerinin analizi için uygun bir araçtır. İleri parametreler; damıtma analizi, parlama noktası, akma noktası, yoğunluk ve viskozitedir.

> NIRS hakkında daha fazla bilgi alın

Process Analytics uygulamaları hakkında daha fazla bilgi edinin

Karşıdan Yüklemeler

Kullanıcı görüşü: OELCHECK GmbH

""Beni en çok heyecanlandıran şey; Metrohm ile birlikte hem çalışmalarımızı iyileştirmemiz hem de başarılı bir şekilde pek çok yeni metot geliştirmemizdir. ""

OELCHECK GmbH, her türden yağlayıcı ve yağların analizini yapan Almanya’nın önde gelen laboratuvarlarından biridir. TAN, TBN ve Karl Fischer’a göre su içeriği tayini için Metrohm’un geliştirdiği otomasyonlu çözümler, iş yükü günde binlerce numuneyi içerse de sonuçların her zaman müşterilerin istediği zamanda alındığından emin olur.

Standartlarla uyumlu yağlayıcı analizi

Parametreler Standart Matriks
pH DIN 51369
Soğuyan yağlayıcıların analizi – Su karışımlı soğuyan yağlayıcıların pH değer ölçümü

Başlangıç pH değeri
ASTM D7946
Yağlayıcıların başlangıç pH değeri
Baz sayısı ASTM D4739
ASTM D2896
Yağlayıcılar, petrol ürünleri
Asit sayısı ASTM D664
DIN EN 12634
ASTM D8045
ASTM D974
Yağlayıcılar, petrol ürünleri
Asidite ve alkalinite IP 37 Yağlama gresi
Hydroksil sayısı ASTM E1899
DIN EN ISO 4629-2
Yağlayıcılar, petrol ürünleri
Su içeriği ASTM E1064
ASTM D6304
ASTM D1533
Yağlama yağı, ham petrol, solventler
Yağlama yağı, petrol ürünleri
Yalıtım yağı (likit)