Yakıtlar – Parafinler, aromatikler, naftenler, olefinler

ASTM D8045'e göre petrol ürünlerinde asidite

2016’da yayımlanan ASTM D8045, termometre ile ham petrol ve petrol ürünlerindeki asit sayısı tayinini açıklamaktadır. Bu metot potansiyometrik titrasyona kıyasla çok daha çeşitli avantajlar sunmaktadır.  

  • Analizler dönüm noktalarını çok iyi belirler, böylece sonuçların tekrarlanılabilirliğini artırılmış olur.
  • Analizler çok daha hızlıdır
  • Sensör bakımı gerektirmez

>Termometri ve ASTM D8045 hakkında daha fazla bilgi alın

Uluslararası standartlara uygun

Fosil yakıtlarının önemi bunlarla ilgili çok sayıdaki standartlar ile vurgulanmaktadır. Analitik cihazlarda lider bir üretici olan Metrohm, fosil yakıtlarının kalite kontrolü için uzun yıllardır uygulama teknik bilgisi sunmaktadır.

> Daha fazlası için

Asit ve baz sayıları – Önemli kalite parametreleri

Baz sayılarının (BN) alkalin bileşikleri için esas bir parametre olması gibi, asit sayısı (AN) da asit bileşenleri için önemli bir ölçüttür.parametredir. İki parametre de yağ kalitesini belirlemede önemli bir yere sahiptir..

Potansiyometrik titrasyon

İki parametre de suda çözülmeyen solventlerde ya da solvent karışımlarında potansiyometrik titrasyon ile tayin edilir. Titrimetrik tayinler, elektrotların tekrarlanabilir temizliğine solvent eklenmesiyle tamamen otomatikleştirilebilir.


Karşıdan Yüklemeler

Potansiyometrik titrasyon

Her iki parametre de susuz çözücülerde ya da çözücü karışımlarında potansiyometrik titrasyon aracılığıyla tayin edilir. Her iki parametrenin analizi için çeşitli parametreler mevcuttur, örn.:

  • ASTM D664 (AN),
  • EN 12634 (AN),
  • ASTM D4739 (BN),
  • ISO 3771 (BN).

Elektrodun tekrarlanan temizliğine çözücüler eklenerek bu titrimetrik tayinler tamamen otomatik bir biçimde gerçekleştirilebilir. Yağ numuneleri, titrasyondan önce bile tam otomatik olarak ölçülebilmektedir. Bu da eksiksiz bir izlenirlik sağlamaktadır.

> ASTM D664'e göre etkili asit sayısı analizi hakkında daha fazla bilgi alın

> Entegre ağırlık ölçümlü tam otomatik sistem hakkında daha fazla bilgi alın

Fotometrik titrasyon

AN ve BN ayrıca ASTM D974 ya da ISO 6618 ile uyumlu olarak eşdeğerlik noktasını gösteren renk belirteciyle fotometrik titrasyon aracılığıyla ölçülebilir. Bu uygulama için Metrohm, fotometrik titrasyonu otomatikleştirebilecek 100% solvent dayanıklı Optrode’u sunar.


İlgili ürünler

Hızlı termometrik titrasyon

Asit sayısı tayini ASTM D8045 ile uyumlu olacak şekilde termometrik titrasyon kullanılarak hızlı ve kolay bir biçimde yapılabilmektedir. Termometrik titrasyon kullanırken elektrot bakımına gerek duyulmaz. Kirlilik ve matriks etkileri sensörü bozmaz. Ayrıca rehidrasyonsuz da çalışabilir. Potansiyometrik titrasyon ile kıyaslandığında, termometrik titrasyon yaklaşık olarak üç kat daha hızlıdır ve titrasyon eğrisinin TAN tayininde gösterildiği gibi tamamen otomatikleştirilebilmektedir.

> (ASTM D8045'e göre) Termometrik titrasyon hakkında daha fazla bilgi alın

> Termometrik titrasyon için Titrotherm cihazıyla ilgili daha fazla bilgi alın

Solvotrode easyClean: zor kirlere rağmen kolayca temizlenebilen kombine pH cam elektrodu

Optrode: Fotometrik uç noktası teşhisi ile titrasyon için sensör

Karşıdan Yüklemeler

Petrol ürünlerinde su tayini

Su, neredeyse bütün petrol ürünleri için kirletici madde olma özelliği taşır.

Yağlayıcının niteliğini düşürür, mikrobik yağ bozunmasına sebep olur, tankta çamur oluşumuna yol açar ve korozyona sebep olur.

Bu yüzden petrol ürünlerinde su içeriğini bilmek oldukça önemlidir. Karl Fischer (KF) titrasyonu, mükemmel doğruluğu, tekrarlanabilirliği ve kullanım kolaylığı sayesinde, en önemli su tayini metotlarından biri olarak kabul edilmektedir ve çok sayıdaki uluslararası standartla uyumludur. Petrol ürünlerindeki düşük su içeriği sebebiyle kulometrik KF metodu sıklıkla uygulanmaktadır.

Karşıdan yüklemeler

ASTM D7995'e göre likit bütanda su 

ASTM 2019 yılında, likit bütanda gaz numune örenekleyici ve kulometrik Karl Fischer titrasyonu ile sıvı ölçümü ile ilgili yeni bir norm açıklamıştır.

875 KF Gas Analyzer, normda belirtilen gereksinimleri tümüyle karşılayan enstrümanlardan biridir. Propan veya bütanda bulunan su içeriği korozyon problemlerine sebep olabilmektedir. Buzlanmış valfler gibi diğer arızalar da meydana gelebilmektedir. Bu problemlerden, likit gazda su içeriğinin doğru bir biçimde görüntülenmesi ile aktif olarak kaçınılabilmektedir.

> 875 KF Gas Analyzer ile ilgili daha fazla bilgi alın

Yakmalı İyon Kromatografi (CIC) ile yakıtlarda halojen ve sülfür tayini

Halojen ve sülfür içeren yakıtların olumsuz etkileri
Sülfür içeren yakıtların yanması, havayı kirleten sülfür oksitlerin atmosfere salınımına neden olur. Ek olarak, yüksek sülfür derişimleri motor performansını kötü bir şekilde etkiler. Aynı şekilde, özellikle damıtma süreçlerinde aşındırıcı halojenlerin varlığı en aza indirilmelidir.

Yakmalı IC
Yakmalı IC, çeşitli petrol ürünlerindeki halojen ve sülfürün sıvı, katı ya da gaz formunda olup olmaması göz önünde bulundurulmaksızın tam otomasyonlu pirohidrolitik bir analiz yöntemidir. Yakmalı IC; ölçüm aralığı, kesinlik ve doğruluk ölçümü ile numune hacmi konularında uzmandır.

Yukarıdaki görsel Yakmalı IC metodunu göstermektedir. Fırından çıkan yanmış ve oksitlenmiş gazlar absorbsiyon solüsyonunda toplanır ve sonrasında iyon kromatografi ile sülfat ve halojenür analizi yapılır.

Karşıdan yüklemeler

Karıştırma ve damıtma süreçlerini optimize etmek için NIRS

NIRS ile doğrudan karıştırma süreci


Harmanlama sürecinde ham petrol distilasyonunundaki farklı fraksiyonlar, satmaya hazır mazot ve benzin üretmek için bir araya getirilerek karıştırılır. Bunu yapmanın en ekonomik yolu ise online çalışan ve otomasyonlu proses sistemleri ile bu prosesin yönetilmesidir. Harmanlama prosesinin bitiş noktasına istenilen yakıt özelliklerine erişildiğinde ulaşılır. Harmanlama prosesinin ilerleyişini gösteren ana özellikler, dizel karışımları için setan sayısı ve benzin karışımları için oktan değerlerinden biridir. Proseste doğrudan entegre edilen NIRS sensörleri, tüm proses adımlarının kontrol edilmesini ve ürün çıktısının yüksek kalitede olmasını sağlar. Ek parametreler paralel olarak izlenebilir.

Ham petrolü ve doğal gazı çeşitli petrokimyasal ürünlere işlemek için, ham petrol distilasyonundan, parçalamaya ve tekrar oluşum için desülfürizasyona kadar kompleks süreçler gerekmektedir. Tüm bu proseslerdeki ürünlerin; karakteristik özellikleri ya da karışım oranını tayin etmek için yakın kızılötesi spektroskopi (NIRS) kullanılmaktadır.

> Daha fazla bilgi almak için tıklayın

Görselde (sol taraftaki görsel NIRS kullanılarak benzin harmanlama prosesi sırasında elde edilen Research Octane Number (RON) ve Reid buhar basıncı kontrol parametre verileri gösterilmiştir. Her iki parametre de (iki trend eğrisi arasındaki siyah/yeşil bölme) kontrol paneli üzerinden eş zamanlı ve canlı olarak izlenebilir.

Process Analytics uygulamaları hakkında daha fazla bilgi edinin

Karşıdan yüklemeler

Daha fazla uygulama

Korozyon

Petrokimya ve biyoyakıt endüstrisinde, korozyon sık rastlanan, insanı ve motorlu araçları tehlikeye atan ve ciddi üretim maliyetine sebep olan bir problemdir. Sadece ABD’de, boru hatlarında meydana gelen korozyon vakalarının, her yıl 20 milyon dolardan fazla masrafa sebep olduğu raporlanmıştır. Metrohm Autolab, hem temel hem de uygulamalı araştırmalar için malzemelerin korozyon özelliklerini inceleyen eksiksiz bir ürün yelpazesi sunmaktadır.

Uygulama Bulucu

Kullanıcı görüşü: CEPSA Araştırma merkezi

"Laboratuvarlarımızda 30 yıldan fazla bir süredir Metrohm ürünlerini kullanıyoruz. Örneğin dizel yakıtların ve FAMES`lerin oksidasyon stabilitesini ve olefinlerde brom sayısı ile deterjanlarda yüzey aktif madde ölçümü için titratörleri kullanıyoruz. Hepsi de kullanışlı ve güvenilir cihazlar."

Cepsa yakıt ve gaz sektöründe etkin bir İspanyol enerji firmasıdır. Yakıt ve yağların kategorizasyonu için çok sayıdaki Metrohm ürünlerinden faydalanmaktadır.