Hammadde kalite kontrolü

Illustration Raw materials

Son ürün kullanılan materyallerin kalitesi doğrultusunda bir kaliteye sahip olacaktır. Başlangıç materyallerinin düzenli ve sistematik analizi, üretim süreci henüz başlamadan son ürünün düşük kalitede olmamasını sağlamanıza yardımcı olur.

Ham madde kalitesinin önemi düşünüldüğünde, analizler spesifik, güvenilir ve kesin; ürün çıktı süresi gibi ekonomik etmenlerin önemi düşünüldüğünde de analizler etkili ve zaman kazandırıcı olmalıdır.

Metrohm, ham madde denetimindeki gereksinimleri karşılayacak kullanımı kolay ve hazır sistemlerden, uygulamanızın ihtiyaçlarına göre özelleştirilmiş kurulumlara kadar çok kapsamlı sistem ve ürünler sunmaktadır. Buna ek olarak Metrohm size, endüstriye özel ücretsiz uygulama teknik bilgisinin bulunduğu kapsamlı bir alana erişim olanağı sunmaktadır. Bu sayfada sunduğumuz çözümler – uygulamalar ve enstrümantasyon – hakkında bilgi alın:


Karşıdan Yüklemeler

Ham madde analizinde yönetmeliklerle uyumluluk

Cihazlarımızla, çok çeşitli analizleri uluslararası standartlarla (ASTM,ISO ve DIN) uyumlu olarak gerçekleştirebilirsiniz.

> Metrohm enstrümanları ile uluslararası standartlarla uyumluluk

 

Ham madde analizleri için spektroskopi

Neredeyse hiç numune hazırlık işlemi gerekmeden, tahribatsız ölçüm sağlayarak ve yaklaşık olarak anında sonuç veren spektroskopi tekniği, gelen ürün kontrolü için önde gelen analitik tekniklerden biridir.

Polimer endüstrisinde spektroskopi olanakları hakkında daha fazla bilgi almak için videoyu izleyin.

> NIRS DS2500 Analyzer hakkında daha fazla bilgi alın

> NIRS DS2500 Analyzer ile hangi parametreleri analiz edebileceğinizi öğrenin

Gerçek zamanlı hidroksil uç grupları

Poliüretan üretiminde, poliollerin hidroksil sayısı izosiyanatlar ile tepkimeyi göstermektedir. Yakın-kızılötesi spektroskopisi poliollerin hidroksil gruplarını analiz etmek için özel olarak tasarlanmıştır. Eş zamanlı olarak, polimer ana zincirindeki metil gruplarının değişimi ile ilgili bilgileri saniyeler içinde alabilirsiniz.

Karşıdan yüklemeler

Raman spektroskopisi kullanarak ham madde tespiti

Polimerler, birçok özdeş ya da benzer yapısal birimlerden meydana gelen makromoleküllerden oluşmaktadır. El tipi Mira M-1 spektrometresini kullanarak sıkça kullanılan monomerleri rahat ve hızlı bir şekilde nasıl tespit edilebileceğini gösteren bir Uygulama Notu çıkardık. Stiren, çeşitli alkil metakrilatlar, divinilbenzen, etilen glikol, fenol, tereftalik asit ve üre gibi monomerler saniyeler içinde analiz edilebilir. Ayrıca, katkı maddeleri ve inhibitörler de (benzokinon gibi) hızlı ve net bir şekilde tanımlanabilir.

> Mira M-1 analizörü hakkında daha fazla bilgi alın

Karşıdan yüklemeler

 

Ham madde analizleri için Metrohm Process Analytics

Metrohm Process analizörleri, parametreleri gerçek zamanlı, sürekli ve tam otomatik olarak izlemenize izin vermektedir. Bu yüzden üretim prosesinize sorunsuz olarak entegre olabilirler. Proses analizörleri geniş bir parametre aralığı için direkt veya iyon-selektif elektrodlar ile yapılan ölçümlerin yanı sıra titrasyon, voltammetri, fotometre ölçümleri yapan tekli-parametre sistemlerinden çoklu parametre analizörlerine kadar çeşitli konfigürasyonlarda mevcuttur. Islak kimya analizörlerinin yanı sıra, pek çok ham maddenin tahribatsız analizi için online NIR spektrometreler sunuyoruz.

Monomer akışlarında TBC inhibütörü

ADI 2045TI Process Analyzer

Stiren üretimi esnasında, bütadien ve vinilasetat, stabilizör 4-tert-bütilkatekol (TBC) saklama ve ulaştırma esnasında prematüre polimerizasyonu önlemek adına önemli bir rol oynamaktadır.

Ürün kalitesinden ödün vermemek adına, stiren içerisindeki TBC konsantrasyonu 10-15 mg/L üzerinde tutulmalıdır. TBC, monomerlerin polimerleşmesini önlemek için oksijene gereksinim duyar. TBC tüketimini kontrol etmek için, konsantrasyonun yakından izlenmesi gerekmektedir.

Eriyik durumdaki 1,3-bütadiene’e, peroksitlerin ve popcorn polymer oluşumunu önlemek için TBC eklenir. Analizi için numune, bütadien buharlaştırılırken TBC’yi absorplayan bir solventten geçirilir.

Sitren, bütadien ya da vinilasetat’ta TBC düzeylerini izlemeniz gerekiyorsa, ADI 2045TI Process Analyzer cihazımıza bir göz atın.

> ADI 2045TI Process Analyzer hakkında daha fazla bilgi alın

ISO 8660 ile uyumlu olarak kaprolaktam saflığı izleme

Kaprolaktam; tekstil, halı ve endüstriyel iplik üretiminde yaygın bir şekilde kullanılan bir polimer olan poliamit 6 üretimi için başlangıç maddesidir. Kaprolaktamın kalitesi, ISO 8660’da belirtildiği gibi permanganat absorpsiyon sayısı (PAN) analizi ile ölçülebilmektedir. PAN, potasyum permanganat varlığında kaprolaktam örneğinin stabilitesini gösterdiğinden, kaprolaktam’ın saflığını ölçmede bir belirleyici olarak kullanılır.

Metrohm Process Analytics’den ADI 2045TI Process Analyzer, ISO 8660’da PAN analizi için belirtilen gereksinimleri karşılamaktadır.

> ADI 2045TI Process Analyzer hakkında daha fazla bilgi alın

Karşıdan yüklemeler

 

Su tayini

Hem ham maddelerde hem de bitmiş ürünlerde su önemli bir kalite parametresidir (bitmiş ürünlerde su tayini hakkında daha fazla bilgi almak için burayı tıklayın). Büyük miktardaki su içerikleri, bitmiş ürünlerin özelliklerini bozabilir ya da yan reaksiyonlara sebep olabilir. Daha da önemlisi su, boru sistemi ve depolama tanklarında korozyona yol açmaktadır.

Gaz halindeki monomerlerde, sıvılaştırılmış gazlarda ve likit monomerlerdeki su içeriğini Karl Fischer titrasyonunu kullanarak kontrol edebilirsiniz.

Gaz halindeki monomerlerde su

Gaz halindeki monomerler ve diğer sıvılaştırılmış gazlar her türden plastiklerin üretiminde kullanılmaktadır. Bu tür gazlar gibi zararlı, toksik ve oldukça uçucu olan maddeler, üretim sonrası süreçlerde kritik parametrelerin izlenmesinde zorluk çıkartmaktadırlar. Bu kritik parametrelerden bir tanesi de su içeriğidir.

875 KF Gas Analyser, kulometrik titrasyon ile çok çeşitli gaz halindeki monomer ve sıvılaştırılmış gazlarda eser miktardaki suyun ölçümü için oldukça hassas ve güvenilir bir yol sunmaktadır.

> 875 KF Gas Analyzer hakkında daha fazla bilgi alın

Karşıdan yüklemeler

Sıvılaştırılmış monomerlerde su

Melamin ve beta-kaprolaktam gibi zayıf bazik azot içerikli monomerlerde su tayini kulometrik ya da volümetrik titrasyon ile doğrudan gerçekleştirilir. Yan reaksiyonlara eğilimli olan aminler için fırınlı Karl Fischer titrasyonu önerilmektedir.

> Karl Fischer titrasyonu hakkında daha fazla bilgi alın

> Numune hazırlama için fırın tekniği hakkında daha fazla bilgi alın

Karşıdan yüklemeler

 

Uç - grup titrasyonu

Potansiyometrik titrasyon, monomerlerdeki fonksiyonel grupların, özellikle monomerik mono- ve poliasitlerin yanı sıra poliollerin de titre edilmesi için ideal bir yöntemdir. Bu titrasyonlar çoğunlukla susuz, polar olmayan çözeltilerde gerçekleştirilir ve buna bağlı olarak ortamdaki çok az potansiyel değişimle düz ve düzensiz titrasyon eğrileri görülür. Metrohm, düşük iletkenlikteki ortamlarda uç grupların belirlenmesine olanak sağlayan cihaz ve elektrodlar (örn., Solvotrode, aşağıya bakınız) geliştirerek bu dezavantajların üstesinden gelmiştir.

Polimer endüstrisinde, asit, hidroksil, epoksi, karboksil, ve amin sayısından klorür ve izosiyanat derişimine kadar yüzlerce titrasyon gerçekleştirilir. En yaygın ve kullanıma hazır otomatikleştirilmiş analizler, hidroksil ve asit sayısı ile izosiyanat içeriğidir.

Bu tür analizlerle ilgileniyorsanız, “Zorlu Polimer Numuneleri için Titrasyon Çözümleri” hakkındaki C&EN webinarını izlemenizi öneririz.

> Webinar sayfasına gitmek için tıklayın

ASTM D4662-93 ve ISO 2114'e göre asit sayısı

Asit sayısı (ya da asit değeri), ham madde incelemesinde en sık kullanılan susuz titrasyondur. Asit sayısı, karboksilik asit fonksiyonel grupların miktarına karşılık gelmektedir. Potansiyometrik titrasyon, alkil reçineleri, polyester akrilat reçineleri ya da karışımlarında bu değeri tayin etmek için idealdir. Tabii ki bu metot da tamamen otomatikleştirilebilmektedir.

> Metrohm titratörleri ve otomasyonu hakkında daha fazla bilgi alın

Karşıdan yüklemeler

ASTM E1899 ve EN ISO 4629-2’ye göre hidroksil sayısı

Monomerlerde hidroksil sayısı esterleşmenin seviyesini göstermektedir. Ayrıca, poliüretanların üretiminde, poliollerdeki hidroksil sayısının tayin edilmesi bunların izosiyanatlarla bağıl reaktivitesini değerlendirmeye olanak tanır.

Hidroksil sayısının tayini için ASTM E1899-08 ve DIN EN ISO 4629-2 potansiyometrik titrasyonu önermektedir.

Titrasyon ile hidroksil değer tayinin faydaları:

  • Bu metot hızlı ve güvenilirdir.
  • Numune hazırlama doğrudandır.
  • Tayin otomatikleştirilebilir.

Sonuç olarak, zamandan kazanmak için müdahalelerinizi en aza indirebilirsiniz.

> Metrohm titratörleri ve otomasyonu hakkında daha fazla bilgi alın 

Karşıdan yüklemeler

DIN 53185 ve DIN EN ISO 14896'ya göre izosiyanatlar

Diizosiyanatlar ya da poliizosiyanatlar ve bir diyol ya da poliolün arasındaki kimyasal tepkime poliüretanların oluşmasına yol açar. Kümülat çift bağ dizimli izosiyanat grupları sentezdeki temel ögelerdir. NCO grubunun titrasyonu klasik geri-titrasyondur: İzosiyanat, dibütilaminin aşırısı ile titre edilir, bu da bilinen bir klorik asit derişimi ile geri titre edilir.

Bu tayin ayrıca, otomasyon kullanımıyla zaman kaybından ve zahmetten kurtaracak şekilde ayarlanabilmektedir.

> Metrohm titratörleri ve otomasyonu hakkında daha fazla bilgi alın

Karşıdan yüklemeler

İlgili ürünler

814 USB Sample Processor

Küçük ve orta-boyutlu numune dizisinin tayini için dayanıklı örnek otomasyonu

Detaylar …

Solvotrode easyClean

Susuz ortamlarda titrasyon için easyClean diyaframı ile birlikte sunulan yerden kazandıran elektrod.

Detaylar …

 

Voltammetri ile safsızlık analizi

Voltammetri inorganik veya organik iyonlar gibi elektrokimyasal olarak aktif maddelerin yanı sıra nötr organik bileşiklerin analizi için de çok hassas bir tekniktir. Bu teknik geniş bir uygulama yelpazesinin yanı sıra, aynı zamanda düşük yatırım ve işletme maliyetlerini, kısa analiz sürelerini ve yüksek hassasiyet ve duyarlılığı bir araya getirmektedir.

Metrohm’un bu alandaki engin tecrübesi göz önünde bulundurulduğunda, sizlerin uygulamalarına özel cihazlar, aksesuarlar ve belirli aplikasyonlarınız için teknik bilgi sunabilmekteyiz. Polimer endüstrisinde gelen ham maddeleri incelerken voltammetriden nasıl yararlanabileceğiniz hakkında bilgi alın.

Tereftalik asitte 4-karboksibenzaldehid tayini

Ksilol tereftalik asit üretiminde kullanıldığında, safsızlık olarak 4-karboksibenzaldehid (4-CBA) oluşmaktadır. Tereftalik asidin, polyester elyafı ya da PET şişeler halinde tekrar işlenebilmesi için bu safsızlığın giderilmesi gerekmektedir.

Saflaştırılmış tereftalik asitte (PTA) bulunan kalıntı halindeki 4-CBA içeriği polarografi ile kolayca tayin edilebilmektedir.

> Voltammetri hakkında daha fazla bilgi alın

Karşıdan yüklemeler

Etilen glikolde demir tayini

Voltammetri etilen glikol içerisinde demir tayini için ideal bir yöntemdir. PU sentezinde bir ham madde olarak kullanılan etilen glikolde, eser seviyedeki demir safsızlıkları bile bir katalizör görevi görür bu nedenle polimerizasyon sürecinde güçlü bir etkiye sahiptir. Voltammetri, numune hazırlığı gerektirmediğinden, tayin işlemi basittir ve hassastır; tespit sınırı oldukça düşük olup yaklaşık olarak 0.1 μg / L dir.

> Voltammetri hakkında daha fazla bilgi alın

Karşıdan yüklemeler

 

IC ile poliolde sodyum ve potasyum

Bir di- veya poliizosiyanatın poliollerle kimyasal reaksiyonu, poliüretan köpükleri, reçineleri ve kauçukları oluşturur. Ham maddelerdeki safsızlıklar reaksiyon hızları üzerinde büyük bir etkiye sahiptir ve nihai ürünün kalitesini tehlikeye atmaktadır. Poliollerde, en kritik yabancı maddelerin bir kısmını alkali metaller temsil eder, çünkü bunlar doğrusal ve dallı reaksiyonlar için güçlü katalizörlerdir. Inline Matrix eliminasyonundan sonra iyon kromatografi, sodyum ve potasyumu eşzamanlı olarak belirlemek için hızlı ve hassas bir yöntemdir.

> İyon kromatografi hakkında daha fazla bilgi alın

Karşıdan yüklemeler