Banyo bileşimini izleme – Temel bileşenler

Electroplating baths

Elektrokaplama banyolarında, metallerin derişimi bitmiş ürünün amacına bağlı olarak önemli ölçüde değişebilmektedir. Metal derişimini belirleyen önemli parametreler aşağıdaki gibidir:

  • İstenilen kaplamanın kalınlığı
  • Kaplanacak materyalin türü
  • Soy metalin piyasa değeri

Bitmiş ürünün kalitesi göz önünde bulundurulduğunda banyodaki temel unsurların doğru bir şekilde izlenmesi ekonomik açıdan da oldukça önemlidir.

Elektrokaplama banyolarında temel madde izleme için sunduğumuz seçeneklere bu sayfadan göz atabilirsiniz.

  • Titrasyon ile asidik metal banyolarında bakır ve nikel

  • İyon kromatografi ile krom banyolarında sülfat ve katalizörler

  • Voltammetri ile elektrokaplama banyolarında metal ve türleşme analizi

  • Voltammetri ile CI(G)S güneş pillerinde kadmiyum ve tiyoürel

  • Proses analizi ile akımsız Ni banyolarında nikel sülfat ve hipofosfit

  • Korozyon önleme için çinko ve sodyum hidroksit izleme

  • PCB üretiminde asit bakır banyolarında bakır ve sülfürik asit

Karşıdan Yüklemeler