Nanomateryaller ve reaktifler: çığır açan araştırmalar için

Nanomateryaller ve elektrokimyasal reaktifler elektrokimyasal uygulamalar, kataliz, optikler, biyolojik etiketleme ve daha fazlası için kullanışlı araçlardır.

Nanomateryal ve reaktif seçeneklerimiz hakkında daha fazla bilgi alın:

Nanomaterials and reagents for electrochemical research

Çarpıcı özellikler

  • Karbon nanomateryaller: nanotüpler, nanofiberler, mezoforlu karbon, grafen ve grafen oksit
  • Metal nanoteller ve nanopartiküller: altın, platin, paladyum, nikel ve gümüş
  • Quantum dots: Kloroform süspansiyon ya da karboksil gruplar ile işlevselleştirilmiş CdSe Core ve CdSe/ZnS Core/Shell quantum dots
  • Elektroaktif enzimatik bileşikler: Alkalin fosfat bazlı analizlerin substratı olarak kullanım için

Karbon nanomateryaller

Elektrod modifikasyonu ve diğer uygulamalar için karbon nanomateryallerimiz ile - araştırmalarınızı bir adım öteye taşıyın.

Karbon nanotüpler, grafen ve grafen oksit: Bu karbon allotropları, elektriksel ve termal özellikleri, geniş spesifik yüzey alanları, güçleri ve elastikiyetleri bakımından  en çok üzerinde çalışılan ve oldukça fazla uygulanan bileşiklerdendir.

Kataliz, soğurum ya da fotovoltaik uygulamalar için, örneğin, karbon nanofiberler ve mezoforlu karbon büyük potansiyel taşımaktadır. Bu materyalleri farklı boyut ve yapılarda, solüsyon (organik veya sulu) veya katı formda sunmaktayız.

Metal nanoteller ve nanopartiküller

Nanoboyuttaki materyallerin özellikleri kitle (bulk) malzeme özelliklerinden farklılık göstermektedir. Alümina kalıplarda elektrokimyasal birikim ile üretilen metal nanotel ve nanopartikül seçeneklerimiz biyolojik etiketler ya da, nano-optiklerde veya moleküler elektroniklerde katalizler gibi davranarak araştırmalarda kullanılabilmektedir.

Aşağıdaki metallerin nanotelleri ve nanopartiküllerini etanol çözeltisinde elde edebilirsiniz.

  • Altın
  • Platin
  • Paladyum
  • Nikel
  • Gümüş
  • Platin-altın-nikel

Quantum dots: aktif kuantum mekanikleri

Quantum dot-lar (biyo) algılama ve fotovoltaikler gibi alanlarda mükemmel olanaklar sunar ve foto katalizörler olarak kullanılabilir. Quantum Dot-ları, farklı optoelektronik özellikler ile kuantum sınırlandırma etkisi sunacak kadar küçüktür. Dar ve simetrik emisyon ile geniş uyarım spektrumları sergilediğinden, bu nanopartiküller oldukça çığır açıcı materyallerdir.

Quantum Dot-larımız kloroform süspansiyollarında ya da karboksil gruplar ile işlevlendirilmiş halde mevcuttur, bu özellik onları suda çözünür yaparak uygulamanın kapsam alanını genişletmektedir.

Elektroaktif enzimatik bileşenler: Tespit limitlerini düşürme

Enzimatik etiket olarak alkalen fosfataz (AP) kullanımı daha düşük tespit limitleri elde etmenizi sağlamaktadır. P-aminofeil fosfat, hidrokinon fosfat ve fosforlanmış parasetamolden elde edilen fosforielektroaktif enzimatik ürünler ile hassaslığı artırarak diğer standart AP substratları ile elde edilenlerden daha geniş lineer aralık elde ederken basit elektrokimyasal tayinler gerçekleştirebilirsiniz.

Enzimatik ürünlerin oksidasyon potansiyelleri diğer AP ürünlerinden daha düşüktür, bu nedenle elektrod yüzeyinde oksitlenebilen potansiyel interferanların sayısını azaltmaktadır.

Elektrokimya için elektrodlar

Çok yönlü, düşük maliyetli ve kullanımı kolay. Yüzey-baskılı ve interdigitated elektrodlarımız hakkında bilgi alın.

Yüzey-baskılı elektrodlar …

Elektrokimya için hücreler

Yüzey-baskılı elektrodlar ile araştırmanız için doğru hücreleri bulun. 

Daha fazla bilgi alın …

Taşınabilir potansiyostatlar

Potansiyostat/galvanostat enstrümanları, çok kanallı seçenekler, elektrokemiluminesans analizi ve daha fazlası.

Cihazlarımız hakkında bilgi alın

Spektroelektrokimya

Elektrokimya ve spektroskopi tek bir ölçümde birleşti: SPELEC. Spektroelektrokimya cihazımız hakkında daha fazla bilgi alın.

Daha fazla bilgi alın …