Zorlu numune matriksi için Metrohm Inline Örnek Hazırlama (MISP)

Metrohm Inline örnek hazırlama (MISP) iyon kromatografide manuel olarak numune hazırlamaya son verir.

MISP en zorlu örneklerin tam otomatik olarak hazırlanması için Metrohm tarafından sunulan gelişmiş yöntemler anlamına gelir.

Yalnızca örnek hacmini artırmakla kalmaz, aynı zamanda analiz ve sonuçların doğruluğunu ve tekrarlanabilirliğini artırır.

MISP with operator

Çarpıcı özellikler

 • Sıvılar, vizkozlar, katılar ve gazlı örnekler için tam otomasyonlu inline örnek hazırlama
 • Analitik kolonun ömrünü uzatır
 • Önemli ölçüde analiz başına zaman kazandırır
 • Manuel hataları önler: daha iyi tekrarlanabilirlik, kontaminasyon riskinin azaltılması
 • Sonuçlardaki hassasiyeti ve doğruluğu artırır
 • Ultra eser miktarda analizlere olanak verir

940 Professional IC Vario sistemleri (65)

Şırınga filtrelerini unutun! – Metrohm Inline Ultrafiltrasyon

Metrohm Inline Ultraflitrasyon örnekleme ve filtrasyonu birleştirerek numune kaynaklı partikülleri uzaklaştırır. Bunun sonucunda, analitik kolon kirlenmeye karşı korunur ve kullanım süresi önemli ölçüde artar.

 • Örnekleme sırasında numunelerin tam otomatik filtrasyonu (0.2 μm)
 • Tek bir filtre ile 100'den fazla numune, ihmal edilebilir seviyede düşük örnekler arası bulaşma riski (<0.1%)
 • Rutin analiz için maliyetten tasarruf sağlayan çözüm

Karşıdan Yüklemeler

Parçacıkları, yağları ve kolloidleri basitçe uzaklaştırır – Metrohm Inline Diyaliz

Metrohm Inline Diyaliz sadece analizi yapılan örnekten parçacıkları uzaklaştırmaz, aynı zamanda yağları ve kolloidleri de uzaklaştırır.

Emülsiyonlar, yağ ve protein içeren örnekler (mandıracılık gibi), vücut sıvıları ve çok kirli atık suların kolona ve baskılamaya zarar vermeden analizine izin verir.


Metrohm Inline Seyreltme – pipetinizi çekmecede bırakın!

Inline Seyreltme, tek yapmanız gerekenin örneklerinizi oto-örnekleyici tablası üzerine numuneleri yerleştirmek anlamına gelir.
Sistem, ön tanımlı bir konsantrasyon limitine veya otomatik olarak hesaplanan optimum seyreltme faktörüne bağlı olarak numunenin otomatik seyreltilmesini sağlamaktadır. Sonuçlarınız kalibrasyon aralığı içinde kaldığından, her zaman güvenilirdir.

 • Örnekleme sırasında otomatik numune seyreltme
 • Optimal seyreltme faktörü ile analiz için mantıksal döngülere dayanan benzersiz seyreltme sistemi
 • Başlangıç numune konsantrasyonuna bağlı olmaksızın doğru ve güvenilir sonuçlar

Downloads

Ayarlanabilir enjeksiyon hacmi – Metrohm intelligent Partial Loop Injection

Metrohm intelligent Partial Loop Injection örneğin konsantrasyonunu enjeksiyon hacmi ile otomatik olarak ayarlar.

Bu teknikte de sonuçların kalibrasyon aralığında kaldığından emin olunmalıdır.


Örnek hacimlerini minimize eder – Metrohm intelligent Pick-up Injection

Metrohm intelligent Pick-up Injection (MiPuT) düşük µL’deki küçük hacimli örneklerin kullanımı için idealdir.

Örnek kaybı olmamakla birlikte, sistem enjeksiyon için sadece minimum hacimde bir örneğe ihtiyaç duymaktadır.

Polar olmayan organik fazdan sulu faza – Metrohm Inline Extraction

Metrohm Inline Ekstraksiyon suda çözünebilen bileşiklerin (Inline diyaliz sonrasında) enjekte edilebilmesi için polar olmayan organik fazdan sulu faza transferini sağlar.

Biyodizel numunesinde katyon analizi bu uygulamaya örnek gösterilebilir.
ProfIC Vario 7 An

Yüksüz matrikslerden kurtulun – Metrohm Inline Matrix Eliminasyon

Metrohm Inline Matriks Eliminasyonu örnek hazırlama kartuşları (SPE) kullanmadan iyonik analitleri yüksüz matrikslerden ayırmanızı sağlar.

Organik çözücülerde iyon analizi bu uygulamaya örnek gösterilebilir.

Eser miktar analizlerinde ng/L seviyeleri – Metrohm Inline Önkonsantrasyon

Metrohm Inline Önkonsantrasyon örnek loop'u yerine önkonsantrasyon kolonu kullanır. Belirli hacimde numune önkonsantrasyon kolonun üzerinden geçer, ilgili iyonlar korunur ve birikmiş iyonlar eluent ile ayırma kolonuna gönderilir.

Metrohm Inline Önkonsantrasyon ng/L seviyesine kadar inen eser miktardaki analizler için idealdir.

Ultra-eser analizler için kalibrasyon – Metrohm Inline Calibration

Metrohm Inline Calibration µg/L seviyesinde ki tek bir standart çözeltisinden standart konsantrasyonu herhangi bir ng/L seviyesinde kalibrasyon yapmanızı sağlar.

Tek haneli ng/L aralığında doğru ve güvenilir ölçümler sağlar.

Doğru pH değerini yakalayın – Metrohm Inline Neutralization

Metrohm Inline Nötralizasyon anyon analizlerinde muhtemel etkileşimleri engellemek için numunenin pH'ını ayarlar.

Inline Nötralizasyon'un Inline Önkonsantrasyon ile kombine kullanıldığı sistemler eser miktar anyon analizlerini mümkün kılmaktadır. Doğru pH değerini ayarlamak aynı zamanda kolonun ömrünü de uzatır.

Aerosoller için Inline Sample Preparation – Particle into Liquid Sampler (PILS)

PILS havadaki aerosol parçacıklı örneklerin sıvı faza transferini yapan bir örnek hazırlama modülüdür.

Daha sonra su da çözünebilir iyonik fraksiyon ile iki yollu iyon kromatografiye aktarılarak anyon ve katyon analizleri yapılabilir.

PILS ve hava izleme hakkında daha fazla bilgiye buradan ulaşabilirsiniz!

Gaz numunelerin hazırlığı – Monitor for Aerosols and Gases (MARGA)

MARGA ortamdaki havaya aerosol fraksiyonu ile eklenen gaz fraksiyonundaki iyonları toplar ve iyon kromatografi ile analiz yapılabilmesi için sıvı faza aktarır.

MARGA alanında gözetimsiz operasyon ile süreklilik için tasarlanmıştır. MARGA hakkında daha fazla bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

Yanıcı örnekleri pirohidroliz ile hazırlama –  Yakmalı iyon kromatografisi (CIC))

CIC’de, örnekler bir fırın ünitesinde pirohidroliz ile ısıl bozunuma uğratılarak parçalanır. Bu işlem sonucunda elde edilen gaz özelliğinde olan bileşimler, daha sonra Metrohm iyon kromatografına gönderilerek enjekte edilen ve analiz edilen absorbsiyon çözeltisinden geçer.

CIC, katı, akıcı, sıvı ya da gaz örnek matrikslerinde bulunan halojen ve sülfürün belirlenmesinde tercih edilen bir metottur.

CIC ile ilgili daha fazla bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

Katı numunelerin hazırlığı – 815 Robotic Soliprep ile kolay kullanım

815 Robotic Soliprep iyon kromatografiyle veya HPLC ile analiz için gerekli olması durumunda katı örnekleri homojenize eder, ekstraktlar, seyreltir ve filtreler.

Karşıdan yüklenenler