Daha fazla örnek, daha iyi sonuçlar – otomasyonlu iyon kromatografi

Otomasyonlu iyon kromatografisinin kolaylıkları bellidir:

Analiz edilebilen örnek sayısını artırırken, aynı zamanda tekrarlanabilirliği yüksek ve daha kaliteli sonuçlara ulaşabilirsiniz. Analiz başına düşen zamanın daha az olması, daha düşük maliyet ve daha verimli analiz anlamına gelir.

Örnek sayınız ve ön hazırlığınız ne olursa olsun, ihtiyaçlarınızı karşılayabilecek otomasyon çözümünü sizlere sağlıyoruz.

940 Professional IC Vario with 858 Professional Sample Processor

Çarpıcı özellikler

  • Gözetimsiz 7/24 uzun örnek serileri
  • Daha fazla sayıda örnek ve analiz başına daha az maliyet
  • Daha kesin ve doğru sonuçlar
  • Çok yollu kullanım: Tek otomasyon ile anyon ve katyon analizleri
  • Metrohm Inline Numune Hazırlama tekniklerinden biri veya birkaçı ile entegrasyon

Hemen hemen her örnek sayısı ve hacmi için otomasyon

Otomasyonlu iyon kromatografi çözümleri çok geniş kapsamlıdır.

Çok düşük örnek kapasitesinden 200'ün üstünde örnek kapasitesine, çok düşük mikrolitre hacimlerden yarım litreye kadar seçenekler mevcuttur. Neredeyse her çeşit ve şekilde vial, otomasyon sistemi ile uyum sağlayabilir.

Buna ek olarak, vialleriniz için özel bir çözüm istiyorsanız, bu vialleri tasarlayıp üretebiliyoruz.

Otomasyonlu Metrohm Inline Numune Hazırlama (MISP)

Metrohm Inline Numune Hazırlama tekniği otomasyonlu iyon kromatografi kapsamını önemli ölçüde genişletmektedir.

Inline Ultrafiltrasyon, Inline Seyreltme, Inline Diyaliz gibi teknikler en zorlu matriksler (süspansiyonlar, partikül veya protein içeren matrisler, katı ya da gaz olan matriksler) için dahi örnek hazırlama adımlarını otomasyon ile sağlayabilmektedir.

MISP teknikleri hakkında daha fazla bilgiye buradan erişebilirsiniz.

Sınırsız konfigürasyon seçenekleri

Numuneninizi solüsyon haline getirerek enjeksiyona hazır hale getirmek için kullanılan sıvı işleme ve akıllı enjeksiyon metod seçeneklerinde sınır yoktur. Pompalar, valfler ya da Dosinolar ile ilgili hangi konfigürasyon gerekirse gereksin, hangi akıllı enjeksiyon tekniğine ihtiyaç duyulursa duyulsun, size ihtiyaçlarınızı karşılayacak full otomasyonlu çözümler sunuyoruz.

Professional IC Vario ve Compact IC Flex sistemlerimizin konfigürasyon seçenekleriyle ilgili daha fazlasını ilgili sisteme tıklayarak öğrenebilirsiniz.

Geniş ölçüm aralıkları için akıllı enjeksiyon teknikleri

Otomasyonlu Metrohm iyon kromatografisi her çeşit akıllı enjeksiyon tekniğini uygulamanıza olanak sağlar: Full-loop, internal-loop, Metrohm intelligent Partial-Loop Injection Tekniği (MiPT) ve Metrohm intelligent Pick-up Injection Tekniği (MiPuT).

«MiPT», numune ölçüm aralığının 4üncü kuvvetine kadar genişleyebilen değişken enjeksiyon hacimleri sağlar. Bu sayede; 10 μg/L  ile 100 mg/L aralığındaki numunelerin tek bir kalibrasyon ile analiz edilmesi sağlanabilmektedir!

Otomasyonlu çok yollu analizler: tek Autosamler ile anyonlar ve katyonlar

Anyon ve katyonları paralel bir şekilde analiz etmeniz gerekiyorsa, Metrohm iyon kromatografınız daha fazla örnek çalışabilmenizi sağlayabilmek için tek bir autosampler kullanarak bu analizleri yapabilir.

Konfigürasyona bağlı olarak, bu sistem, gözetime ihtiyaç duymadan, neredeyse her matriksteki ve çeşitteki örneğin iyonik analizini 7/24 yapabilme olanağı sağlar.

Otomatik kalibrasyon – artık her şey daha kolay!

Elbette sadece numuneler değil, aynı zamanda standartlar da otomatik olarak seyreltilebilmektedir. Metrohm, otomatik kalibrasyon imkânı sunmaktadır, yani tek bir çoklu-iyon standardı hazırlamanız yeterlidir. Sistem bu standardı farklı seyreltme faktörleri ya da enjeksiyon hacimleri ile enjekte ederek çok noktalı bir kalibrasyon gerçekleştirmektedir.
  • Otomatik kalibrasyon: Tek bir çoklu-iyon standardı hazırlamanız yeterlidir
  • Inline Ön-konsantrasyon, Inline Matriks Eliminasyonu ve Inline Nötralizasyon'un yanı sıra, Metrohm Inline Seyreltme, Metrohm Akıllı Parçasal Loop veya Pick-up Enjeksiyon Tekniği ile donatılmış IC sistemleri için uygulanabilmektedir.
  • Yüksek esneklik: tüm seyreltme faktörleri ya da enjeksiyon hacimleri için tek bir metod
  • 6 basamağa kadar uzanan numune derişimleri otomatik kalibrasyon ile güvenilir bir şekilde analiz edilebilmektedir.

Karşıdan Yüklemeler