Tespit için geniş kapsamlı seçenekler

IC Detection

Uygulamaya bağlı olarak Metrohm IC sisteminiz ile bütün tespit metodlarını kullanabilirsiniz.

Bu özellik en zorlu analitik çalışmaları bile uygulayabilmenizi sağlar. Uygulamada ihtiyaç duyulması halinde, çeşitli dedektörleri seri şekilde bile bağlayabilirsiniz.Bunlara ek olarak, Metrohm iyon kromatografları neredeyse her marka MS ve ICP/MS dedektörleri ile de kullanılabilir.

İletkenlik, UV/VIS ve amperometrik tespitler – her bir tespit metodunun hassaslık ve seçiciliğine göre kendine özgü yararları vardır.

İletkenlik Dedektörü – iyon kromatografide standart tespit metodu

İletkenlik ile tespit iyon kromatografinin standart tespit metodudur.

Anyonlardan katyonlara, aminlere çok çeşitli analitleri tespit etmekte kullanılır. Metrohm iletkenlik dedektörü bütün iyonik bileşenleri «görür» ve bu sayede en çok kullanılan dedektördür.


UV/VIS Dedektörü – UV-aktif maddelerin belirlenmesi

UV/VIS tespit yönteminde, ışığı ultraviolet’te ya da görünür bölgede absorbe eden bileşenlerin ölçümü sağlanır.

Nitrojen ve sülfür bileşenlerinden halojenlere, organik maddelere birçok analit çeşidi UV/VIS yöntemi ile tespit edilebilmektedir.

Post-column reaksiyonu ile kombinlendiğinde UV/VIS tespit yöntemi ile kromat, bromat ve geçiş metalleri gibi birçok iyona çok düşük konsantrasyonlarda bakılabilmektedir.


Amperometrik Dedektör – elektroaktif bileşenlerin analizi

Amperometrik tespit, iletkenlik ve UV/VIS metodları ile yapılan tespitlere bir alternatiftir.

Genellikle oksitlenebilir ya da indirgenebilir bileşikler gibi elektroaktif maddelerin belirlenmesinde kullanılır.

Her türlü şeker, şeker alkolleri, çeşitli anyonlar (siyanür, sülfit, iyodür, bromür), katyonlar (aminler, aromatik aminoasitler) ve fenoller, katekolaminler, vitaminler gibi organik maddelerin uygulamalarında tipik olarak amperometrik tespit yöntemi kullanılır.