Tak ve Analiz Et sistemleri: tekli-parametre online analizörler

Tak ve Analiz Et serisi online analizörler belirli uygulamalar için eksiksiz, önceden yapılandırılmış ve programlandırılmış olarak gelmektedir.

Analizörü güç kaynağına bağlayıp, numune ve reaktif hatlarını doldurup güvenilir sonuçlar elde etmeye başlayabilirsiniz. Bu analizörler, silika, fosfat, amonyak, nitrit, çinko ve bakır gibi suda bulunan çeşitli bileşiklerin izlenmesi için kullanılabilmektedir.

Çarpıcı özellikler

  • Belirli uygulamalar için önceden yapılandırılmış, programlandırılmış ve kalibre edilmiş sistemler
  • Otomatik sonuç doğrulama
  • Geniş ölçüm ve kalibrasyon aralıkları
  • Düşük reaktif kullanımı
  • Numune önkoşullandırma ve tesis ile bağlantı için harici arayüz

Düşük çalıştırma maliyetleri

Yüksek çalışma zamanı ve minimum seviyede bakım giderleri düşük çalıştırma maliyetlerine öncülük etmektedir.

Güçlü ölçüm tekliklerinin uygulanması ve kullanılan donanım cihazlarının dayanıklılığı Tak ve Analiz Et serisi analizörlerinin bakımının da kolaylıkla yapılmasını sağlamaktadır.

Su kalitenizi dikkatle izleyen bir göz

Olağan dışı bir sonuç elde edildiğinde veya hatalara karşı güçlü kondisyonel eylemler gerçekleştirilebilmektedir.

Geçersiz veri, numune kaybı, limit veya aralık dışında sonuçlar veya istikrarsız sonuçlar diagnostik alarmların oluşturulabileceği durumlara örnek gösterilebilirken, temizlik, kalibrasyon ve standart döngüleri bunlara ek olarak sayılabilir.

ICON Analizörü: parazit olmaksızın yüksek hassasiyet

ICON Analizörü yenilikçi  Diferansiyel Absorbans Kolorimetri (DAC) tekniği sayesinde birçok kolorimetrik enstrümanda karşılaşılan ve başarısız ya da hatalı sonuçlar elde edilmesine neden olabilen örnek rengi, türbidite ve hücre kirlilikleri kaynaklı tüm etkileri ölçümlerden elimine edebilmektedir.

Geniş bir yelpazeye yayılmış olan LED kaynağı ve filtre seçenekleri birçok uygulama alanı ve  hatta düşük örnek konsantrasyonlarında bile mükemmel hassasiyet ve doğruluk sağlamaktadır.