PVC Thermomat

895 Professional PVC Thermomat, dehidroklorinasyon testi (DHC) aracılığıyla, polivinil klörür ve diğer klor içeren polimerlerin termostabilitesini belirler.

PVC Thermomat’ta numuneler yüksek sıcaklıklara maruz bırakılır ve HCl gazı serbest kalana kadar geçen stabilite zamanı ölçülür. Metod, ulusal ve uluslararası standartlarla uyumlu olup kullanıcı dostu olan, modern StabNet yazılımı sayesinde  gerçekleştirmek oldukça kolaydır.

895 PVC Thermomat

Çarpıcı özellikler

  • ISO 182 Part 3 standardı ile uyumluluk
  • Cihaz kontrolü, sonuç değerlendirme ve veri yönetimi için kullanıcı dostu StabNet yazılımı
  • Sekize kadar eş zamanlı numune analizi
  • Her bir numune pozisyonunu ayrı ayrı veya direkt olarak başlatabilme
  • Cihazda bulunan renkli ekran sayesinde tüm ölçüm pozisyonlarının durumuna genel bakış imkânı

Üretimin her aşamasında kaliteli PVC ve PVC bazlı polimerler

PVC termal bozunmaya maruz kaldığı zaman hidrojen klörür (HCl) serbest kalır.

Termostabilite, PVC ve diğer klor içeren polimerler için önemli bir kalite kriteridir. PVC Thermomat ile tüm işlem aşamalarında bu tür polimerlerin termostabilitesi ölçülebilir ve eklenen stabilizatör etkinliğini değerlendirebilirsiniz

> PVC Thermomat cihazının termostabilite tayini hakkında daha fazla bilgiye buradan erişebilirsiniz.


Standartlarla uyumluluk

PVC Thermomat, yüksek sıcaklıklarda PVC'nin nasıl serbest hidroklorüre eğilimi olduğunu açıklayan ISO 182-3* standardı ile uyumludur.

  • ISO 182 Part 3 “Plastics – Determination of the tendency of compounds and products based on vinyl chloride homopolymers and copolymers to evolve hydrogen chloride and any other acidic products at elevated temperatures – Part 3: Conductometric method”

Modern StabNet yazılımı ile veri toplama, değerlendirme ve arşivleme

StabNet PVC Thermomat için kontrol merkezidir: tüm cihaz fonksiyonları bilgisayar üzerinden yazılım ile kontrol edilir.

Ancak, aynı zamanda sonuçlarınızı değerlendirir, tüm sonuçları kendi veri tabanında toplar ve çok daha fazlasını yapar.

> Daha fazlası için tıklayın!

PVC Thermomat – çoklu görev uzmanı

PVC Thermomat iki adet bağımsız bloklarının her birinde dörder adet olmak üzere toplamda sekiz adet ölçüm pozisyonuna sahiptir.

Bunlar bağımsız bloklar olduğundan aynı zamanda ısıtma bloklarına farklı sıcaklıklar uygulanabilir. Numune, ölçüm pozisyonuna koyulduktan sonra her bir ölçüm –doğrudan cihaz üzerinden-ayrı ayrı başlatılabilir.


Tüm stabilite ölçümlerinizi tek bilgisayar ile kontrol edin

Fazla sayıda numune ile uğraşıyorsanız dört adet Rancimat cihazını tek bir bilgisayara bağlayabilirsiniz.

Tek bir bilgisayar kullanarak bir defada 32 numune analiz etmenizi sağlar.


Zaman tasarrufu sağlayan, temiz ve ucuz tek kullanımlık  reaksiyon kapları

PVC Thermomat ile uygun fiyatlı tek kullanımlık reaksiyon kapları kullanılmaktadır.

Bu her ölçüm sonrasında zaman alıcı temizleme işlemine ihtiyaç olmadığı anlamına gelir.  Tek kullanımlık kaplar , zaman ve maliyet tasarrufunun yanı sıra,  devir-etkilerini önleyerek sonuçların tekrarlanabilirliğini arttırır.

Dehidroklorinasyon test yöntemi

PVC ve diğer klorin içeren polimerlerin dehidroklorinasyon termo ölçümü testi PVC Thermomat ile yapılır.

Yöntem numunenin ısıtılması ile gaz halindeki HCI salınımı ile sonuçlanan ayrışmasına dayanır.

Numunenin içerisinden sürekli azot akışı ile HCl numune kabından, iletkenliği sürekli ölçülen distile su içeren ölçüm kabının içine taşınır.

Taşınan HCl kadar kapta iletkenlik değişimi olur. Deneyin başlangıcından itibaren 50 µS/cm’ye ulaşılan zaman kararlılık zamanıdır, termostabilitenin ölçüsüdür.

Karşıdan yüklenenler