StabNet

StabNet yazılımı, kararlılık ölçüm cihazları olan

  • 892 Professional Rancimat,
  • 893 Professional Biodiesel Rancimat,
  • ve 895 Professional PVC Thermomat cihazları için kullanılmaktadır.

StabNet, kontrol merkezi olarak hizmet vermenin yanı sıra sonuçları hesaplar, kendi veri tabanında veri yönetimi ve veri saklamayı gerçekleştirir ve böylelikle kalite güvencesine gerekli önemi vermenize yardımcı olur.

StabNet screenshot overview

Çarpıcı özellikler

  • Sezgisel kullanıma açık
  • Esnek arama, filtreleme, sıralama ve istatistik fonksiyonları ile veritabanı
  • Yüksek şeffalık ile veri değerlendirme ve sonuç hesaplama
  • Otomatik yedekleme fonksiyonu sayesinde veri güvenliği
  • Yazılım istemci-sunucu versiyonuna sahiptir

Sezgisel kullanım için net kullanıcı arayüzü

StabNet’in ortaya koyduğu net kullanıcı arayüzü sayesinde Metrohm kararlılık ölçüm cihazları sezgisel olarak çalıştırılmaktadır.

Çalışma ekranı, deney parametrelerini kolay ayarlamak ve her numunenin gelişimini takip edebilmek için, cihazda her biri dört ölçüm pozisyonuna sahip iki farklı ısıtma bloğu ile paralel olarak oluşturabilir.

Otomatik sonuç değerlendirme

İndiksiyon ve stabilite zamanı ölçüm verilerinden otomatik olarak hesaplanır.

Tekrarlı ölçümler yapacaksanız, StabNet hem relatif ve mutlak standart sapma hem de ortalama değer gibi ihtiyaç duyacağınız istatistik değerleri sunar.


Sıcaklık ekstrapolasyonu

StabNet sizlere sıcaklık ekstrapolasyon imkânı sunuyor.

Yazılım, sıcaklık ve ölçüm sonucu arasındaki (indüksiyon zamanı veya stabilite zamanı) matematiksel bağıntıyı kullanarak test edilmemiş sıcaklıktaki sonuçları hesaplar.

Bu kullanışlı özelliği sayesinde test sıcaklığını artırarak tayinleri hızlandırabilir veya depolama sıcaklığında bu ürünün çok kabaca raf ömrünü tahmin edebilirsiniz.


Güvenli veri tutulması ve şeffaf sonuçlar

StabNet tüm metod ve cihaz parametrelerini de içeren tüm tayinleri kendi veri tabanında saklar.

Sonuçlar yeniden değerlendirilirse, orijinal versiyonun yanı sıra tüm versiyonları korunur ve istenildiği zaman alınabilir. Veritabanı özellikleri olan arama, filtreleme ve sıralama işlevleri eski tayinlerinizi kolayca bulmanızı sağlar.

İhtiyaçlarınıza göre rapor oluşturma

Anında özelleştirilmiş rapor hazırlayabilirsiniz: sadece görmek istediğiniz verileri, bunu göstermek istediğiniz şekilde mavcut şablonlar ile hazırlayabilirsiniz.

Güvenilir sonuçlar için entegre kalite güvencesi

StabNet her zaman sonuçlarınıza güvenebileceğiniz kalite güvence araçları ile donatılmıştır.

Örneğin, gerekirse iletkenlik sensörünün kalibrasyonu yoluyla size kılavuzluk edebilecek bir sihirbaz bulunmaktadır. StabNet, FDA için Professional Rancimat’ın tüm gereksinimlerini karşılamaktadır.


İsteğe bağlı istemci-sunucu sürümü mevcuttur

StabNet’in istemci-sunucu sürümü bulunmaktadır.

Bunu tercih ederseniz, tüm metod ve ölçümler StabNet sunucu merkezinde saklanır ve merkezi veri yönetiminin sunduğu tüm yan olanaklardan yararlanabilirsiniz: StabNet veri istemci yüklü olan herhangi bir bilgisayardan erişim sağlayabilir ve veri erişimi bireysel kullanıcı hakları ile kısıtlanabilir.