PILS

“Particle Into Liquid Sampler”, ya da kısaca PILS, aerosollerin hava akımından sulu faza geçmesini sağlar.

Diğer türlü iyon kromatografi ve voltammetri ile analiz edilemeyen havadan gelen katı parçacıklar, bu teknikler ile eser seviyedeki suda çözünebilen anyon, katyonlarla birlikte ağır metallerin de analizi yapılabilmektedir.

PILS – Particle into Liquid Sampler

Çarpıcı özellikler

  • Otomatik, yüksek geçici çözünürlük ile yarısürekli hava analizleri
  • Yerinde analiz - örnek depolama ya da taşımaya ihtiyaç duyulmaz
  • PILS’in analiz sistemine inline bağlantısı sayesinde kirlilik içermeyen aerosol
  • İyon kromatografi ve voltammetri sistemine basit bağlantı

Aerosollerin tam otomatik analizi

PILS-IC-VA sistemlerini kullanarak aerosolleri analiz edebilmek için tek yapılması gereken MagIC Net yazılımında örnek tablosu oluşturmaktır – bütün ölçüm sonuçlarının MagIC Net veritabanına aktarılması da dâhil diğer her şey otomatik olarak gerçekleşmektedir.  Standart, otomatik örnekleme ve analiz çok iyi bir tekrarlanabilirlik sağlamaktadır.

IC ve VA sistemlerine kolay arayüz

IC ile aerosoller içinde standart anyonlar ya da VA ile ağır metal bakmak – ya da her ikisi – istiyorsanız, örneğinizin  kapsamlı analizine olanak sağlayarak ilgili cihazınızın kolayca PILS ile bağlantısı sağlanır.

Bütün sonuçlar tek bir veritabanına kaydedilir ve Metrohm hibrit teknolojilerinde de olduğu gibi tek bir raporda toplanır.

PILS uygulamalara uyum sağlar

Yüksek esnekliğe sahip PILS, kütle spektrometrisi ya da suda çözünebilen organik karbon analizörleri ile kombinasyon sağlayarak bu analizlerde kullanılabilir. Seçenek olarak, numuneleri çevrimdışı tayin etmek için bir otomatik numune alıcı kullanarak, numune tüplerde toplanabilir.

Yüksek geçici çözünürlük

IC ya da VA ile kombinasyon halinde yüksek geçici çözünürlükte yarısürekli hava denetimine olanak sağlar: ölçümler saatlik yapılabilir. Bu sayede, içeriye giren pikler, örneğin çevre kirliliğine yol açan kirlilik konsantrasyonu,  örnekleme için filtreleme yapıldığı zamanlarda bile uzun örnek toplama zamanının ortalamasının alınması ile kaybedilmemiş olur.

Gözetim gerektirmeyen ölçüm

Yıkama bidonları ve besleme şişeleri sayesinde, genişletilmiş zaman periyodlarında bile tamamen otomatik ölçümler  yapılabilir.

Karşıdan yüklenenler