VA için numune hazırlama: UV parçalama

Voltammetri son derece spesifik olup yüksek tuzluluk ile başa çıkabilmektedir.

Bir örneğin organik kirliliği ağır metallerin VA eser analizini engelleyebilir. 909 UV Digester UV fotolizi ile hızlı ve etkili bir şekilde organik molekülleri parçalar, böylece güvenilir tayinler sağlar.

909 UV Digester with operator

Çarpıcı özellikler

  • Düşük ve orta derecede organik kirlilik içeren şeffaf numuneler için uygunluk
  • Tek seferde otomatik olarak 12 numuneyi eş zamanlı işleme
  • Gerekli reaktiflerin az miktarda olması sayesinde düşük kontaminasyon riski
  • Standartların önerdiği metodlar
  • Kontrollü parçalama sıcaklığı ve zamanı

UV parçalama: Nasıl çalışır

Radikal başlatma maddesi olarak örneğe az miktarda H2O2 ilave edildikten sonra, 200-400 nm dalgaboyuna sahip  UV ışını ile muamele edilirek, organik moleküller ile kendiliğinden reaksiyona giren OH radikalleri oluşturulur.

Elde edilen radikal zincir reaksiyonu tüm organik molekülleri CO2, H2O, N2, veya NH3 gibi VA analizleri ile girişim yapmayan düşük molekül ağırlıklı bileşiklere parçalar.

Etkili örnek hazırlığı – standartlara göre önerilen

UV parçalama, düşük-orta kontaminasyondaki (100 mg carbon/L değerine kadar) şeffaf çözeltiler için uygundur. Örnek hazırlıgı için UV fotoliz kullanımını öneren standartlar:
  • DIN 38406, Bölüm 16: Voltammetri ile çinko, kadmiyum, kurşun, bakır, talyum, nikel, kobalt tayini
  • DIN 38406, Bölüm 17: Uranyum tespiti – Yüzey suyunda, ham suda ve içme suyundaki adsorptif sıyırma voltammetrisini kullanan yöntem

Tam otomatik parçalama

909 UV Digester, numunenizi tam otomatik olarak işler.

Tek biçimli ışınlama elde edebilmek için, UV lamba çevresinde eş zamanlı olarak düzenlenmiş 12 adede kadar numune, aynı anda işleme tâbi tutulabilir.

Kontrol edilen koşullar altında fotoliz

Kullanıcılar parçalama sıcaklığını ve zamanını girdikten sonra, 909 UV Digester’ın bu girilen verilerin durumunu  sağlama almak için: dâhili bir mikroişlemci parçalama sıcaklığını ve süresini kontrol ederken, Pt1000 sıcaklık sensörü de referans numunenin parçalanma sıcaklığını ölçer.

Numune buharlaşması ve uçucu analit kaybı

Kuartz numune tüplerinin ağızlarına numune buharlaşmasını önleyen, yoğunlaştırma parmakları gibi davranan PTFE tıpalardan yerleştirilir.

Bu, aynı zamanda yüksek sıcaklıklarda uçucu olan ve kolay uçucu bileşikler oluşturan civa, arsenik veya selenyum içeren numunelerin de analizinde 909 UV Digester kullanılabileceğini gösterir.

Az bakımlı hava soğutma

909 UV Digester’ın kalbi olan UV lamba ısı üretmektedir, bu durum cihazın tabanında yer alan bir fan tarafından dağıtılmaktadır. Bu hava soğutma sistemi herhangi bir soğutma suyu beslemesine ihtiyaç duyulmaması avantajına sahiptir.

Kolay ve güvenilir analiz

909 UV Digester tek bir gövdede ıslak bölümü ve kontrol ünitesini birleştirir.

Tek ekran üzerinden ikinci cihazın çalışmasına izin verirken devam eden parçalama hakkında da bilgi vermektedir. Cihaz üzerine monte edilmiş bir kalkan ile kullanıcılar zararlı UV ışınlarından korunmaktadır.

Karşıdan yüklenenler